Новое на сайте

Архивы

Темы


« | Главная | »

Презентації з інформатики вчитель повинен представляти системно


Автор: Leonadro Vo. | 17 Фев 2013

Важливе місце серед наочних посібників в освітньому процесі міцно зайняли презентації з інформатики . Під презентацією можна розуміти послідовну демонстрацію серії слайдів. Причому зміна кадрів у цьому випадку регулюється автором або демонстратором. Створення презентації вимагає від учителя не тільки володіння програмними засобами, що насправді не становить особливих труднощів, але і глибокого знання предмета, для якого створюється такого роду наочність.
Інформатика, як шкільний предмет, має низку особливостей. Взагалі кажучи, вивчення цієї дисципліни в школі покликане приготувати інформаційно грамотного, здатного до самоосвіти, легко орієнтується в потоках інформації, людини. Відомо, що структурування навчального матеріалу, встановлення відносин, що зв’язують дидактичні одиниці розділів, сприяє глибшому його засвоєнню. Необхідно відзначити, що вже за родом змісту інформатики, як дисципліни, використання презентацій на уроках повинно бути природним. Психологами встановлено, що рівень засвоєння нової інформації зростає пропорційно кількості задіяних в процесі навчання органів чуття. Коли беруть участь і очі, і вуха одночасно ефективність навчання значно зростає. Саме з цих причин доцільно використовувати презентації з інформатики в навчальному процесі.
Яскраві слайди привертають увагу учня, а продумане розташування ретельно відібраної інформації сприяє систематизації знань у розумі учня. Важливо, щоб інформація, представлена ​​на них, була точною, актуальною та грамотної. В іншому випадку учень запам’ятає не те, що потрібно. Шкільна інформатика містить кілька розділів, кожен з яких специфічно повинен бути представлений. Крім того, навчальний матеріал представляється досить складним для засвоєння школярами. Наприклад, вивчення теми «Системи числення» має сенс супроводжувати презентацією, в якій інформація буде систематизована по видам систем числення, розглянуті історичні питання їх виникнення, наведені приклади таблиць побудови чисел у тій чи іншій системі числення, поетапно розібраний алгоритм перекладу числа в різні системи числення . При вивченні розділу «Програмування» центральне місце повинно відводитися поданням і детальному розбору стандартних алгоритмів. Кожен з типів завдань на програмування повинен бути ретельно розписаний з докладними коментарями, супроводжуючі алгоритм в загальному вигляді або програмний код. Разом з тим розділи, присвячені офісним додаткам, можуть бути представлені або відеороликами — скрінкасти, або поетапними алгоритмами, супроводжуваними скріншотами.
Для підготовки якісної презентації з інформатики вчителю потрібно чимало часу і зусиль. Тим не менш, цей продукт досить затребуваний на сьогоднішній момент. Саме тому актуально складання та пропозиція вже готових презентацій. Такі розробки, природно, повинні спочатку пройти контроль експертів — вчителів інформатики, і лише потім можуть бути викладені для загального доступу. Насичені структурованої і ретельно відібраної інформацією якісно оформлені презентації дозволять вчителю підняти рівень викладання інформатики та підвищити мотивацію учнів до цього предмету.




Темы: Без рубрики | Ваш отзыв »

Отзывы